CERTIFIKACE

Jelikož nám jde o stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb našim zákazníkům, je našim cílem v letošním roce získat od renomované akreditované společnosti certifikát ISO 22000. V rámci neustálých inovačních procesů a zlepšování kvality našich služeb jsou pro nás inovace a efektivní systém řízení klíčové.

Norma ČSN EN ISO 22000 je mezinárodní normou a je přizpůsobena organizacím v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCAP a na podpůrná bezpečnostní opatření jako je například: správná provozní praxe, správná hygienická praxe a správná distribuční a sanitační praxe.

Tuto certifikovanou akreditaci podle systému ISO 22000 jsme se rozhodli v letošním roce získat u světově uznávané společnosti TUV SUD Czech, která je jedním z předních světových poskytovatelů služeb odborné technické podpory a spolupráce s ní je tak zárukou nejen zlepšení konkurence a optimalizace, ale zejména stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb.

Dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti GURMÁN CL s.r.o.


[3]